Principis i Valors del nostre Codi Ètic

Un codi ètic és un conjunt de directrius amb un objectiu: establir conductes desitjables per a tots els membres d´un grup en particular, associació o professió. La paraula “Ètica” prové del grec ethikos i significa “caràcter”.

És a l’essència i al caràcter de Maat quality la cerca de l’Excelència, la Cooperació  i el Desenvolupament comú a les relacions professionals amb els diferents Grups d´ Interès amb qui ens relacionem:

  • Clients o Usuaris del servei.
  • Proveïdors o Subministradors de servei
  • Col·laboradors interns o Treballadors/es
  • Col·laboradors externs o Partners
  • Empreses competidores o alternatives

Aquestes relacions són i han d´ésser sinceres, lleials, respectuoses i ètiques, donat que tots aquests Grups d´Interès són clau per a la bona difusió, manteniment i evolució de la imatge de Maat Quality.

Compromís amb la qualitat

basat en l´auto exigència i l´ interès per l´excel·lència.

Orientació a la satisfacció del client

subminitrant-li un servei àgil i amb un seguiment integral, de principi a final.

/

Col·laboració Dual (win-win)

basada en la transparència i l’interès per establir sinergies beneficioses per a ambdues empreses.

Tracte equitatiu amb els Proveïdors

prenent les decisions de compra en funció de la qualitat dels productes, el cost dels subministres i el comportament d´aquests amb el medi ambient i la societat.

Competència lleial i constructiva

amb d´altres empreses del sector, on es cerca la diferenciació utilitzant arguments basats en la veritat, sense mentir, destacant el servei propi però sense fer mal o denigrar la competència i amb actitud oberta i cooperativa.

Respecte pel Medi Ambient

compromesos amb el Desenvolupament sostenible de l´empresa, minimitzant la contaminació.

Seguerat i Salut a la feina

complint les instruccions de la persona Responsable de Prevenció de Riscos Laborals i fent un ús correcte dels instruments de protecció individual.

El futur de la col·laboració compartida

Creiem en el valor de la col·laboració entre empreses, basant-nos en projectes i inversions amb la visió d’una economia compartida de pròxima generació.

ODYSSEY té com a objectiu reduir el cost operatiu general, augmentar l’eficiència del mercat i augmentar el retorn de la inversió dels proveïdors de productes i serveis en l’economia d’intercanvi global.

  • Cost d’operació descentralitzat i mínim
  • Codi obert i escalable
  • Monetització més fàcil
  • Transaccions més ràpides sense barreres de pagament

Valors de col·laboració interna

Maat és una deïtat grega i representa la justícia, l’equilibri i l’harmonia. Perseguim aquests valors amb
Integritat, Responsabilitat, Professionalitat, Respecte, Transparència i Honestedat

Quality. La nostra expressió clau: Excel·lència en Qualitat.

Aquests valors de justícia, equilibri i harmonia són la nostra font d’inspiració. En unir la recerca constant per l’excel·lència en la qualitat tracem el nostre propòsit i raó de ser: Una saludable relació amb tots els grups d’interès, per tal d’instaurar vies de Cooperació i Desenvolupament comú.

“El camí cap a l´èxit s´assembla a una Marató: Tot i que ens trobarem competint en ella, lluitant per un mateix i legítim objectiu, l´hem de preparar junts per a poder sortir tots beneficiats respecte de l´esforç invertit.”

David Porto. Gerent de Maat Quality.