6 seccions addicionals al tall per làser i plegat

Les petites coses requereixen de grans responsibilitats

Exclusivitat màxima!

Els nous Sistemes, implementats i desenvolupats pel nostre departament d´ I+D+I (Investigació, Desenvolupament i Innovació) ens fa exclusius.
Inverteixi en nosaltres i farem el seu camí cap a l´èxit més fácil i segur.

SOL·LICITI´NS MOSTRES

Amants de l’Acer Inoxidable

Soldadura per resistència

Obtingui les seves peces soldades amb les mínimes deformacions i les màximes resistències.

Soldadura per resistència amb Sistema Punts Agulla.

Inserció

Insercions per pressió amb màquina única i exclusiva, dissenyada pel nostre departament d´I+D+I, amb múltiples possibilitats i exclusives.

Inserció amb Sistema estàndard o adaptat.

Roblonat

Inserció amb pistoles pneumàtiques d´alta gamma, amb ajustaments automàtics.

Rapidesa i màxima precisió a totes les mètriques.

Sistema Hermètic aplicat posteriorment per a estanqueitat, si es precisa.

Soldadura de Pern

Soldadures amb mínimes deformacions a la superfície posterior (normalment la part vista).

Amb Sistema de Soldadura Circular Compensada.

Amb Sistema d´Anclatge per a la precisió a la posició del pern.

Sistema amb Combustió Neta per a peces netes i sense esquitxos de soldadura.

Tots els Perns que utilitzem són fabricats a Alemanya.

Roscat

Roscat amb eines anti desgast cristalitzada.
Garantia al roscat gràcies al material i al tractament utilitzat a l´eina de mecanitzat.

Roscadors anti trencament i amb retorn d’alta velocitat.

Sistema d’Amarratge per a Roscats Múltiples. Estalvi en el cost del mecanitzat.

Opcions prèvies al mecanitzat de rosca:
– Sense preavellanat de la rosca
– Amb preavellanat de la rosca a la part superior.
– Amb preavellanat de la rosca a la part inferior.
– Amb preavellanat de la rosca a ambdues parts.

Avellanat

Garantim l´aspecte del mecanitzat circular i la seva profunditat.

Avellanat estàndard sense cabota.

Avellanat especial a 2 direccions personalitzat.

Sistema sense contacte, per protegir la part inferior de la peça d´eventuals rascades a tots els seus moviments.